Partena Plus: Sociale verkiezingen 2016

 • 15/04/2016

  KMO-bedrijfsleiders, HR-managers & HR-directors, HR-medewerkers

 • De komende vier jaar moet u samenwerken en onderhandelen met de vakbondsvertegenwoordigers die in mei 2016 worden verkozen.
   
  Daarom organiseert het ESV 16-team van Partena Plus verschillende opleidingen rond de regelgeving bij de organisatie van de verkiezingen. De regels moeten strikt gevolgd worden, anders loopt u het risico op annulering door procedurefout en kan u worden verplicht om de verkiezingen opnieuw te organiseren.

  - De 1e dag (oktober '15) bereidt u voor op de pre-electorale periode.
  - De 2e dag (april '16) gaat in op de organisatie van de verkiezingsdag zelf.

  Kortom, waardevolle tips en praktische toepassingen voor een vlekkeloos verloop van uw sociale verkiezingen.

 • Locatie

  Living Tomorrow, Indringingsweg 1, 1800 Vilvoorde

 • Programma

  Dag 1: Voorbereiding van de pre-electorale periode

  9u30: Onthaal

  Voormiddag
  - Plaats van de onderneming binnen het sociaal overleg
  - Gevolgen voor de onderneming en de gepaste houding van HR
  - Betrokken ondernemingen en regels voor de telling
  - Informatie meedelen aan de FOD Werkgelegenheid en aan de vakbondsorganisaties
  - Pre-electorale periode (van X-60 tot X-1)
  - Juridische entiteit en Technische Bedrijfseenheid
  - Leidinggevend personeel en kaderleden

  12u30 – 13u30: Lunch

  Namiddag
  - Verkiezingsperiode (van X tot Y)
  - Focus op dag X (verkiezingslijsten, mandaten, samenstelling van de kiesbureaus, elektronisch stemmen …)
  - Kandidaatstellingen en aanduiding door de vakbondsorganisaties
  - Beroep aantekenen
  - Bescherming van de kandidaten
  - Concrete organisatie van de verkiezingsdag
  - Q&A, hulp van Partena Professional en debriefing

  17u00: Receptie

   

  Dag 2: De verkiezingsdag van A tot Z

  9u30: Onthaal

  Voormiddag
  - Stand van zaken en vragen over de voorbije periode
  - Kalender tot de dag van de verkiezing
  - Bijwerken van de verkiezingslijsten
  - Verzenden van de oproepingsbrieven en stemmen per brief
  - Organisatie van het kiesbureau
  - Uitbrengen en tellen van de stemmen en verwerking van de stemmen per brief

  12u30 – 13u30 : Lunch

  Namiddag
  - Rangschikking van de verkozen leden (effectieve en vervangende leden) en van de niet-verkozenen
  - Externe en interne mededeling van de resultaten
  - Samenstelling van de werkgevers- en vakbondsbank
  - Vervangingsregels
  - Opzetten van de sociale overlegorganen
  - Bevoegdheden van de sociale overlegorganen
  - Plaats van de vakbondsafvaardiging
  - Q&A, hulp van Partena Professional en debriefing

  17u00: Receptie

 • Sprekers


  • Lies Planckaert
   Legal Advisor
   Partena Professional

  • Liesbeth Overmeire
   Legal Advisor
   Partena Professional

 • Praktische info

  Per sessie betaalt u €450.
  Als u zich inschrijft voor de 2 sessies, betaalt u €750.

  Voor Total Care klanten zijn deze sessies gratis.