SAM en Level Five: Export Word/Excel

 • 14/03/2016

  HR-medewerkers, Payroll-officers

 • U beschikt, via de loonverwerking, over een schat van informatie over uw personeel. Deze gegevens zijn nuttig voor diverse diensten zoals de boekhouding, HRM, het algemene of lijn-management ...

  Deze informatie snel en correct verzamelen, verwerken en interpreteren is echter niet eenvoudig. SAM/Level Five kan u hierbij helpen via de export-functie.

  Doelstelling

  Deze praktijkgerichte opleiding zal u een inzicht geven in:

  - hoe u de 'kant en klare' documenten van SAM/Level Five kunt gebruiken (headcount, absenteïsme ...)
  - hoe u zelf gegevens kunt halen uit SAM/Level Five, hoe u deze gegevens kunt gebruiken in uw eigen Word-documenten
  - hoe u deze gegevens aanschouwelijk kunt voorstellen in Excel, met grafieken, draaitabellen of andere tools
  - hoe u deze gegevens automatisch kunt laten vernieuwen
  - hoe u deze gegevens kan omzetten naar andere bestandsvormen.  

  Uw voordeel

  U vermijdt dubbele input.
  U vermijdt dat verschillende personen lijsten, tabellen, overzichten bijhouden die gemeenschappelijke info bezitten (zoals naam en adres). Dit is tijdrovend en leidt onvermijdelijk tot fouten. Via SAM/Level Five kan u deze info automatisch exporteren en opnemen in de bestaande lijsten en statistieken.

  U kan onmiddellijk contracten, statistieken, lijsten,... aanmaken.
  U kan contracten voor nieuwe werknemers opmaken, statistieken absenteïsme beheren met een duidelijk overzicht van de verschillende soorten afwezigheid (al of niet per afdeling/persoon)... Via SAM/Level Five heeft u het gewenste document heel snel opgemaakt, gebaseerd op de meest recente gegevens.

  U krijgt inzicht in de mogelijkheden van Word/Excel.
  Tijdens de opleiding krijgt u ook een aantal tips en mogelijkheden om uw lonen te beheren. We willen u mee laten profiteren van onze ruime ervaring en dit koppelen aan de mogelijkheden die Word en Excel ons bieden. We staan natuurlijk ook altijd klaar om eventueel een aantal ontwikkelingen voor u uit te voeren.

  U krijgt een interactieve opleiding.
  Elk onderdeel (zie programma) wordt afgesloten met een aantal praktische oefeningen. Op die manier kan u zelf de theorie in praktijk omzetten.

  Doelgroep

  Met deze opleiding Export willen we ons niet enkel beperken tot de effectieve gebruikers van SAM/Level Five. De bedoeling is iedereen aan te spreken die behoefte heeft aan rapportering. U hoeft ook geen expert te zijn in Word of Excel. We starten op een basisniveau om dan geleidelijk aan op te bouwen en te eindigen in zeer handige toepassingen. In het programma kan u hierover meer informatie terugvinden.

 • Locatie

  Partena Professional Brussel (Training Center), Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel

 • Programma

  Standaarddocumenten
  We bekijken de standaarddocumenten die beschikbaar zijn in SAM/Level Five (loonlijsten, adreslijsten, statistieken afwezigheid, ...).

  Aanmaak van een 'Vrije Export' en de verwerking met Word
  U heeft natuurlijk ook nood aan gepersonaliseerde documenten. We leggen uit hoe u zelf bepaalt welke gegevens u opneemt in een 'vrije export' en hoe u deze doorstuurt en gebruikt in Word. Daarna overlopen we in Word de verschillende mogelijkheden.

  Aanmaak van een 'Vrije Export' en de verwerking met Excel
  Nadien tonen we u hoe u lijsten, tabellen, grafieken e.a. aanmaakt via de link naar Excel. Van eenvoudig opmaken van een werkblad tot draaitabellen, we tonen u de verschillende functies en tools in Excel.

  De 'Merge-functie'
  Om te vermijden dat u telkens de documenten en lijsten opnieuw moet opmaken, maken we gebruik van de 'merge-functie'. Hiermee kan u bijgevolg bestaande lijsten automatisch 'vullen' met de meest recente gegevens uit SAM/Level Five.

 • Praktische info

  1. Alle opleidingen beginnen om 9.00 uur en eindigen omstreeks 16.30 uur. 
  2. De prijs bedraagt 345 EUR voor de eerste deelnemer (exclusief 21% B.T.W.). De 2de deelnemer die inschrijft op dezelfde datum en op naam van dezelfde firma krijgt 50% korting. Broodjes tijdens de middag zijn inbegrepen in de prijs. 
  3. Is bij uw inschrijving de opleiding reeds volzet, dan contacteren we u en stellen u andere data voor. Zijn er echter onvoldoende inschrijvingen, dan behouden wij ons het recht voor de opleiding naar een latere datum te verplaatsen. 
  4. Annulaties moeten schriftelijk worden verstuurd. Voor elke annulatie wordt 50 EUR administratiekosten aangerekend (exclusief 21% BTW). Voor schriftelijke annulaties binnen de 15 werkdagen voor de opleiding wordt 50 % van de kostprijs gefactureerd. Zoniet wordt de opleiding volledig gefactureerd. 
  5. Een ingeschreven deelnemer die niet aan de opleiding kan deelnemen, kan zich laten vervangen door een collega. 
  6. Elke deelnemer ontvangt een 10-tal dagen voor de opleiding een schriftelijke bevestiging en een wegbeschrijving.  

  Info krijgt u van Christine Van Grootenbrulle op het telefoonnummer 02/549 38 03 of per e-mail : cvangrootenbrulle@partena.be